• 09124470385

فلسفه و تاريخ ارت

فلسفه و تاريخ ارت

فلسفه و تاريخ ارت :

بين سال های 1880 تا 1892 خطوط انتقال و توزيع برق بدون اينکه نقطه نوترال يا نول زمين شده داشته باشند

احداث می شدند و هيچ نقطه ای از شبکه و تجهيزات ، ارت نمی شدند و اساساً مفهومی به نام ارت

وجود نداشت.مشکلات برق گرفتگی و آتش سوزی در منازل و اماکن عمومی و صنعتی وجود داشت

بدون اينکه فيوزهای حفاظتی نصب شده در شبکه عيوب را تشخيص بدهند . مشکلات ادارات بيمه جهت

جبران خسارت بيشتر و بيشتر می شد و به طور موازی تحقيقاتی جهت کاهش اين خطرات به عمل می آمد.

در سال 1924 انجمن مهندسان برق (IEE) در انگلستان اتصال بدنه فلزی وسائل برقی به زمين يا همان ارت

کردن را اجباری نمود هر چند اينکار ساده نبود و مشکلات فراوانی داشت.در سال 1923 فرانسه نيز در

استانداردهای ملی کشورش ارت کردن بدنه تجهيزات برقی را الزامی نمود.

در سال 1927 فرانسه بحث ارت کردن نقطه نول ترانسفورماتورها را نيز تصويب نمود.در سال 1935 استانداردهای

جامع حفاظت اشخاص و تجهيزات تدوين و اجرائی شد و از آن سالها به بعد ارتينگ همگانی شد.

تعريف سیستم زمين :

سيستم زمين يا گراندينگ GROUNDING يا ارتينگ EARTHING عبارت است از اتصال الکتريکی (با سيم )

تجهيزاتی که :

الف-  با برق کار می کنند و بدنه فلزی دارند.

ب-  با برق کار نمی کنند ولی بدنه فلزی و هادی دارند.

ج-  حتی در بعضی موارد و در کاربردهای خاص با برق کار نمی کنند و بدنه فلزی هم ندارند و عايق هستند . 

به درون زمين جهت :

1.       تامين حفاظت جانی انسان ها

 2.       عملکرد مناسب دستگاه ها

 3.        کنترل نويز

 

ارت - ارتینگگراند صاعقه گير ( برق گیر ) :

ايجاد يک مسير ايمن و غير مخرب برای عبور جريان ناشی از صاعقه که مستقيماً روی ساختمان يا تجهيزات

فلزی در محوطه تخليه می شود را از بام تا زمين گراند صاعقه گير گويند. در صورتی که صاعقه به طور مستقيم

به ساختمان يا تجهيزات فلزی روی بام يا  کنار ساختمان بخورد و ساختمان سيستم گراند برق گير نداشته

باشد و يا اين سيستم درست طراحی و اجرا نشده باشد جريان صاعقه به جای عبور از مسير امن گراند از طريق

ديگر تجهيزات فلزی مثل مخزن آب ، آنتن ، دودکش ، ناودانی ، راه پله فلزی و غيره به زمين می رسد و اين تخليه

جريان که در بعضی اوقات در حد کيلو آمپر است می تواند خطرات زيادی را برای افراد و تجهيزات داشته باشد.

گراند صاعقه گير شامل 5 بخش به شرح زير می باشد:

1- هادی های برقگير ( صاعقه گیر ) (Air terminals )

2- هم بند بام ( Roof  Ring ) 

3- هادی های نزولی (Down Conductors  )

4- رینگ پایین (Earthing mesh )

5- سیستم زمین چاهی یا میله ای ( ارتینگ ) (Earthing System ) 

اصول حفاظت در برابر صاعقه :
حفاظت يك ساختمان بطور كامل شامل موارد زير می شود :

1-  حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقيم صاعقه

2-  حفاظت تجهيزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانويه صاعقه
الف – حفاظت جلد خارجی ساختمان : منظور از حفاظت خارجی ، حفظ بدنه و استراكچر ساختمان از آتش

سوزی و انهدام در اثر اصابت صاعقه است .استانداردهای موجود در اين بخش به شرح زير می باشد  : 

 

ب- حفاظت تجهيزات نصب شده در داخل ساختمان:
منظور از حفاظت داخلی ، اجرای سیستم هم پتانسیل درداخل ساختمان و نصب ارسترهای حفاظت در مقابل

فراتاخت های ولتاژ (ناشی از صاعقه و سو ییچینگ ) بر روی کابلهای تغذیه ، دیتا ، تلفن و RF تجهیزات حساس

می باشد.

استانداردهاي موجود در اين بخش به شرح زير مي باشد:

 الزامات چاه ارت :

جنس صفحه و ميله ارت :
انتخاب الكترودهاي ميله‌اي يا صفحه‌اي و … بايد براساس مقتضيات محل، انجام گيرد. مقاومت الكترودهاي

ميله‌اي تقريباً برابر مي‌باشد كه r مقاومت ويژه خاك و L طول ميله است. براي ميله‌هاي معمول كه مقدار

L برابر 1.5 تا 2.45 متر مي‌باشد، ملاحظه مي‌شود كه الكترود ميله‌اي بدون اتخاذ تدابير تكميلي به هيچ 

عنوان قادر به ايجاد مقاومت زير 2 اهم نيست. لذا بايد از الكتروليت مناسبي مانند بنتونيت يا الكتروليتهاي

ديگري كه خواص الكتريكي و شيميايي آنها به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است استفاده كرد. در مورد الكترود

صفحه‌اي مقاومت با رابطه تقريبي تعيين مي‌شود كه L محيط صفحه الكترود است.

جنس صفحه و ميله :
بنا به توصيه VDE-0140 الويت در بين الكترودهاي موجود به ترتيب زير است:
1 فولاد گالوانيزه
2 آهن روكش شده با سرب
3 مس خالص
4 ميله فولادي كاپر ولد شده
5 ميله فولادی با روکش مس (اکسترود شده)
لذا لازم است از ميله فولادي كه داراي روكش گالوانيزه گرم به ضخامت حداقل 90 ميكرون باشد، بعنوان الكترود

ميله‌اي و از صفحه مسي با درجه خلوص 99.9 % بعنوان الكترود صفحه‌اي استفاده شود. تجربه نشان

مي‌دهد الكترودهاي صفحه‌اي نتايج بهتري نشان مي‌دهند.

نحوه اتصال سيم زمين به الكترود ارت :

با توجه به اينكه چگونگي اين اتصال نقش بسيار محسوسي در مقاومت نهايي و دوام الكترود دارد ترجيحاً از جوش انفجاري  (CadWeld) استفاده شود.

مقطع سيم اتصال دهنده به صفحه :

طبق توصيه VDE و با توجه به شرايط، مقطع سيم رابط بين الكترود و بدنه از رابطه I²k1 بدست مي‌آيد كه  ماكزيمم جريان اتصال كوتاه تك فاز است. چنانچه محاسبه اين جريان به هر دلیل امكان‌پذير نباشد، مي‌توان از سيم نمره 35 كه حائز حاشيه اطمينان لازم است، استفاده نمود. در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازگیری می‌کنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می‌شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصال‌ها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه‌ها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادی‌ها ایجاد می‌شود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایق‌های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می‌کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می‌کنند.

ضوابط اجرای سيستم ارت و چاه ارت    
 

 -نحوه اجراي سيستم ارت جهت رعايت سيستم TN-C-S در داخل ساختمان و T-T در شبكه عمومي و ايجاد تناسب بين اين دو به نحويكه مشكلي از جهت ايمني ساكنين و شبكه پيش نيايد بشرح بندهای زير عمل می شود.
-لازم است اتصال زمين و لحاظ نمودن آخرين پيشرفتهاي روز در زمينه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت) با مقاومت حداكثر 2 اهم اجرا شود. IEC-60100) و (VDE-0140 در اينصورت مي‌توان با همبندي شمش‌هاي نول و ارت در محل تابلوي كنتور مشتركين، هم براي ارت كردن سيستم داخلي و هم براي زمين كردن بدنه تابلو، از اتصال زمين واحدي استفاده نمود.
-لازم است مقدار مقاومت اتصال زمين توسط مهندس ناظر و نماينده شركت برق اندازه‌گيري شود و از پذيرفتن ارتهاي با مقاومت بالاتر از 2 اهم جداً خودداري گردد. (به دليل آنكه بي‌خطر بودن روش فوق بستگي بسيار زيادي به اين مطلب دارد.)
-در داخل ساختمان لازم است همبندي بنحو مؤثري رعايت شود و المانهاي فلزي موجود در سازه با روش مناسب، اتصال الكتريكي مورد نياز را داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اشكال احتمالي روي شبكه عمومي برق، امكان بروز حادثه براي ساكنين وجود نداشته باشد.
-لازم است موارد فوق براي تمامي منازل، مغازه‌ها، واحدهاي صنعتي و بطور كلي هرگونه متقاضي (بدون درنظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات) انجام شود.
-لازم است اندازه‌گيري مستمر ارتهاي نصب شده در ساختمانها حداقل سالي يكبار انجام گرديده و در صورت بالاتر بودن از استاندارد نسبت به اصلاح ارت اقدام گردد. مسئوليت انجام اين كار با مالك با مالكين است و وي مي‌تواند بدين منظور از دفاتر مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده نمايد.


تست چاه ارت – اجرای چاه ارت-تست چاه-ارت-اجرای چاه ارت-اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ برای دستگاههای حساس فرکانس بالا- ارت اتاق سرور- با مقاومت زیر 1 اهم-ارت اتاق سرور-چاه ارت -اجرای سیستم ارتینگ جهت تخلیه الکتریسیته ساکن-تست چاه ارت با میگر -تست چاه ارت و صدور گواهی معتبر اداره کار-اجرای چاه ارت با مقاومت زیر 1 اهم جهت پالایشگاههای نفت-ارت پالایشگاه-ارت جهت پالایشگاه- تست چاه ارت با اهم متر- نحوه تست چاه ارت تست چاه ارت -مشاوره در احداث و نصب چاه ارت – کابلکشی ارت اجرای چاه ارت در کرج-اجرای چاه ارت در تهران- تست چاه ارت تهران – تست چاه ارت کرج-اجرای چاه ارت جهت صاعقه گیر – ارت دکل های مخابراتی با مقاومت زیر 2 اهم – اجرای چاه ارت در ایران-اجرای سیستم ارتینگ جهت بالا بردن و تضمین ایمنی اپراتورها – افراد و دستگاهها اجرای چاه ارت با بنتونیت- بنتونیت-مگر- میگر-اجرای سیستم ارتینگ مطابق با آئین نامه اداره کار-اجرای چاه ارت در کلیه نقاط کشور-اجرای سیستم ارت و اجرای چاه ارت زیر 2 اهم-اجرای چاه ارت ساختمان اجرای سیستم ارتینگ موتورخانه ها طبق استاندارد-پیمانکار چاه ارت-اجرای چاه ارت زیر 2 اهم-اجرای چاه ارت با لوم- اجرای چاه ارت زیر 1 اهم-اجرای چاه ارت زیر 2 اهم نحوه اجرای چاه ارت-نحوه پایین آوردن مقاومت ارت- نحوه پایین آوردن مقاومت چاه ارت-اجرای سیستم ارتینگ-اجرای سیستم ارت-اجرای سیستم ارت منازل-نحوه اجرای سیستم ارتینگ-اجرای سیستم ارتینگ استاندارد-کابل کشی ارتینگ-سیستم ارتینگ-تست سیستم ارتینگ-تست چاه ارت-تائیدیه چاه ارت -تائیدیه مشاور مرکز تحقیقات-اجرای چاه ارت-پیمانکار چاه ارت- میله راد-ایمنی برق-مشاور برق-مشاور ایمنی برق-مهندس برق-مهندسی برق-ایمنی-تست ارت ایران-تست ارت کشور-ارت صنعتی-ارت صنایع-ارت کارخانه-چاه ارت صنعتی-چاه ارت صنایع- چاه ارت کارخانه-مرکز تحقیقات کار-اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت-چاه ارت-اجرای سیستم ارتینگ جهت تخلیه الکتریسیته ساکن-تست چاه ارت با میگر- تست چاه ارت و صدور گواهی معتبر اداره کار-ارت پالایشگاه نفت-تست چاه ارت سه سیمه-ارت آزمایشگاه-ارت بیمارستان- صدور ارت

مدیر سایت

You must be logged in to post a comment