• 09124470385

استانداردهای سیستم ارت و صاعقه گیر

استانداردهای سیستم ارت و صاعقه گیر

ردیف

نام استاندارد

شرح

1

IEC 62305 Part 1

استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش اول – اصول کلیProtection Against Lightning – Part 1 : General Principles

2

IEC 62305 Part 2

استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش دوم – مدیریت ریسکProtection Against Lightning – Part 2: Risk Management

3

IEC 62305 Part 3

استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش سوم – جلوگیری از خسارت های فیزیکی به ساختمان ها و خطرات جانی ناشی از صاعقهProtection Against Lightning – Part 3: Physical Damage To Structures and Life Hazard

4

IEC 62305 Part 4

استاندارد بین المللی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بخش چهارم – جلوگیری از بروز خسارات به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی داخل ساختمان Protection Against Lightning – Part 4: Electrical and Electronic Systems Within Structures

5

NFC17 102 -2011

استاندارد فرانسوی مربوط به طراحی، اجرا و تست  صاعقه گیر اکترونیکی Protection Against Lightning – ESE Lightning Protection Systems

6

IEC 62561 Part 1

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست اتصالات سیستم حفاظت در برابر صاعقه – صاعقه گیر

Lightning Protection System Components  –  Part 1: Requirements For Connection Components

7

IEC 62561 Part 2

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست الکترود های ارت و هادی های سیستم حفاظت در برابر صاعقه – صاعقه گیرLightning Protection System Components  –  Part 2: Requirements For Conductors and Earth Electrodes 

8

IEC 62561 Part 3

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست اسپارک گپ ایزوله کننده Lightning Protection System Components  –  Part 3: Requirements For Isolating Spark Gaps 

9

IEC 62561 Part 4

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست بست های اتصال هادی هاLightning Protection System Components –  Part 4: Requirements For Conductor Fasteners 

10

IEC 62561 Part 5

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست دریچه های بازرسی الکترود های ارتLightning Protection System Components –  Part 5: Requirements For Earth Electrode Inspection Housings and Earth Electrode Seals 

11

IEC 62561 Part 6

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست شمارنده / کنتور صاعقه گیرLightning Protection System Components –  Part 6: Requirements For Lightning Strike Counters

12

IEC 62561 Part 7

استاندارد بین المللی مربوط به ساخت و تست مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمینLightning Protection System Components –  Part 7: Requirements For Earthing Enhancing Compounds

13

NFPA 780-2008

استاندارد آمریکایی مربوط به طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه – صاعقه گیرStandard for the Installation of Lightning Protection Systems 

14

UL 467

استاندارد آمریکا مربوط به ساخت و تست تجهیزات ارتینگ و همبندیGrounding and Bonding Equipments

15

BS 7430-2011

استاندارد انگلستان مربوط به سیستم ارتینگ حفاظتی تاسیسات الکتریکیCode Of Practice For Protective Earthing Of Electrical Installations

16

IEEE 837

استاندارد آمریکا مربوط به اتصلات دائمی در سیستم ارتینک پست های برقStandard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding

17

IEEE 80

استاندارد آمریکا مربوط به طراحی و اجرای سیستم ارتینگ پستهای برق جریان متناوبGuide for Safety In AC Substation Grounding


تست چاه ارت – اجرای چاه ارت-تست چاه-ارت-اجرای چاه ارت-اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ برای دستگاههای حساس فرکانس بالا- ارت اتاق سرور- با مقاومت زیر 1 اهم- ارت اتاق سرور- چاه ارت – اجرای سیستم ارتینگ جهت تخلیه الکتریسیته ساکن- تست چاه ارت با میگر – تست چاه ارت و صدور گواهی معتبر اداره کار- اجرای چاه ارت با مقاومت زیر 1 اهم جهت پالایشگاههای نفت – ارت پالایشگاه – ارت جهت پالایشگاه – تست چاه ارت با اهم متر- نحوه تست چاه ارت تست چاه ارت -مشاوره در احداث و نصب چاه ارت – کابلکشی ارت اجرای چاه ارت در کرج – اجرای چاه ارت در تهران – تست چاه ارت تهران – تست چاه ارت کرج – اجرای چاه ارت جهت صاعقه گیر – ارت دکل های مخابراتی با مقاومت زیر 2 اهم – اجرای چاه ارت در ایران – اجرای سیستم ارتینگ جهت بالا بردن و تضمین ایمنی اپراتورها – افراد و دستگاهها اجرای چاه ارت با بنتونیت – بنتونیت – مگر – میگر – اجرای سیستم ارتینگ مطابق با آئین نامه اداره کار – اجرای چاه ارت در کلیه نقاط کشور – اجرای سیستم ارت و اجرای چاه ارت زیر 2 اهم- اجرای چاه ارت ساختمان اجرای سیستم ارتینگ موتورخانه ها طبق استاندارد – پیمانکار چاه ارت – اجرای چاه ارت زیر 2 اهم – اجرای چاه ارت با لوم- اجرای چاه ارت زیر 1 اهم – اجرای چاه ارت زیر 2 اهم نحوه اجرای چاه ارت – نحوه پایین آوردن مقاومت ارت – نحوه پایین آوردن مقاومت چاه ارت – اجرای سیستم ارتینگ – اجرای سیستم ارت – اجرای سیستم ارت منازل – نحوه اجرای سیستم ارتینگ – اجرای سیستم ارتینگ استاندارد – کابل کشی ارتینگ – سیستم ارتینگ – تست سیستم ارتینگ – تست چاه ارت – تائیدیه چاه ارت – تائیدیه مشاور مرکز تحقیقات – اجرای چاه ارت – پیمانکار چاه ارت – میله راد – ایمنی برق – مشاور برق – مشاور ایمنی برق – مهندس برق – مهندسی برق – ایمنی – تست ارت ایران – تست ارت کشور – ارت صنعتی – ارت صنایع – ارت کارخانه – چاه ارت صنعتی – چاه ارت صنایع – چاه ارت کارخانه – مرکز تحقیقات کار – اندازه گیری مقاومت الکتریکی چاه ارت – چاه ارت – اجرای سیستم ارتینگ جهت تخلیه الکتریسیته ساکن – تست چاه ارت با میگر- تست چاه ارت و صدور گواهی معتبر اداره کار – ارت پالایشگاه نفت – تست چاه ارت سه سیمه – ارت آزمایشگاه – ارت بیمارستان – صدور ارت – خرید تجهیزات ارت – فروش تجهیزات ارت – خرید ارت – اجرای ارت – پیمانکار ارت – شرکت تخصصی ارت

برگرفته از شرکت کالوت صنعت

مدیر سایت