• 09124470385

خدمات ارائه شده

تست و تائیدیه سیستم ارتینگ و چاه ارت

تست و تائیدیه سیستم ارتینگ و چاه ارت توسط کارشناسان برق مجرب و مشاورین مرکز تحقیقات کار و ارائه راهکارهای مهندسی جهت بهبود سیستم.بررسی سالانه سیستم اتصال به زمین و تست سالانه چاه ارت و صدور تاییدیه توسط کارشناسان مجرب سازمان تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار.

اجرای سیستم ارتینگ ، چاه ارت و صاعقه گیر

اجرای سیستم ارتینگ ساختمان ها ، مراکز اداری ، تجاری و کارخانجات مطابق استانداردهای سازمان نظام مهندسی با مقاومت زیر2اهم و صدور تاییدیه توسط کارشناسان مجرب سازمان تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار.انجام آزمایش خاکشناسی محل توسط تیم کارشناس خاکشناسی و ارائه گزارش

مشاور ایمنی برق صنایع و پروژه های عمرانی

مشاوره ایمنی برق پروژه های عمرانی و مجتمع های صنعتی با حضور کارشناسان برق نظام مهندسی و مشاورین ایمنی برق مرکز تحقیقات کار.همکاری با صنایع در طرح های کاهش خطر پذیری برق و کمک به دریافت گواهینامه ایزو مطابق استانداردهای بین المللی به ویژه OHSAS 18001