• 09124470385

پروژه ها

برخی پروژه های گروه مهندسی ایران ارتینگ:

 • همکاری با بانک سینا جهت ارت دستگاههای عابر بانک.
 • طراحی و اجرای ارتینگ داروسازی نانو حیات دارو
 • طراحی و اجرای ارتینگ صنایع غذایی شیر تهران(وارنا)
 • طراحی ، اجرا و تست چندین مجتمع مسکونی و تجاری در استان تهران.
 • همکاری با کارشناسان برق سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص تست و ارائه گواهینامه معتبر چاه ارت.
 • طراحی و اجرای سیستم ارت صنایع شیر تهران.
 • طراحی و اجرای ارت نیروگاه های خورشیدی و بادی.
 • طراحی و اجرای ارت ایران خودرو(تعاونی خاص).
 • بررسی ایمنی برق ایران خودرو(تعاونی خاص).
 • طراحی و اجرای ارت داروسازی خوارزمی.
 • بررسی ایمنی برق داروسازی خوارزمی.
 • طراحی و اجرای ارت کارخانه آریا سولار وابسته به شرکت نفت سپاهان.
 • بررسی ایمنی برق کارخانه آریا سولار وابسته به شرکت نفت سپاهان.
 • طراحی و اجرای ارت دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه فنی تهران.
 • بررسی ایمنی برق دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران.
 • بررسی ایمنی برق شرکت تولیدی آماک.
 • طراحی و اجرای ارت آزمایشگاه تشخیص طبی عماد.
 • بررسی ایمنی برق پروژه بازار ایران( ایران مال).
 • بررسی ایمنی برق مجتمع تجاری پاسارگاد.
 • بررسی ایمنی برق دانشگاه تهران.
 • بررسی ایمنی برق مجتمع مسکونی یاس.
 • همکاری با شرکت کیسون در خصوص ایمنی برق در پروژه های عمرانی.